Algemene Voorwaarden

Dit document is voor het laatst gewijzigd op 15 april 2019

Lees deze Algemene Voorwaarden ('Overeenkomst', 'Algemene Voorwaarden') aandachtig door voordat u https://kuyichi.com ('de Site') gebruikt door Polynesia BV ("Kuyichi", "ons", "wij", of "onze"). Deze overeenkomst beschrijft de wettelijk bindende voorwaarden voor uw gebruik van de site op: https://kuyichi.com.

Door op enigerlei wijze toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site, inclusief, maar niet beperkt tot, het bezoeken of browsen van de Site of het bijdragen van inhoud of ander materiaal naar de Site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden. Termen met een hoofdletter worden gedefinieerd in deze Overeenkomst.

Intellectueel eigendom
De site en de originele inhoud, functies en functionaliteit zijn eigendom van Kuyichi en worden beschermd door internationale auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten.

Beëindiging
We kunnen uw toegang tot de Site beëindigen, zonder reden of kennisgeving, wat kan leiden tot verbeurdverklaring en vernietiging van alle informatie met u verbonden. Alle bepalingen van deze Overeenkomst die naar hun aard de beëindiging moeten overleven, blijven ook na beëindiging van kracht, inclusief, zonder: beperking, eigendomsbepalingen, garantiedisclaimers, schadeloosstelling en aansprakelijkheidsbeperkingen.

Links naar andere sites
Onze site kan links bevatten naar sites van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Kuyichi. Kuyichi heeft geen controle over, en neemt aan van geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden. We raden u ten zeerste aan om de voorwaarden te lezen en voorwaarden en privacybeleid van elke site van derden die u bezoekt.

Toepasselijk recht
Deze Overeenkomst (en eventuele verdere regels, beleidsregels of richtlijnen die door middel van verwijzing zijn opgenomen) wordt beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder gevolg te geven aan enige beginselen van wetsconflicten.

Retourkosten
Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat retourpakketten veilig bij ons aankomen. Retourkosten zijn voor de klant en kunnen niet worden gerestitueerd. Wij adviseren onze klanten om daarom te kiezen voor een verzendservice die hen een trackingnummer geeft, zodat het pakket überhaupt kan worden gevolgd keer.

Wijzigingen in deze overeenkomst
We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze algemene voorwaarden te wijzigen of te vervangen door de bijgewerkte voorwaarden op de site te plaatsen. Jouw voortgezet gebruik van de site na dergelijke wijzigingen houdt in dat u akkoord gaat met de nieuwe algemene voorwaarden. Controleer deze Overeenkomst regelmatig op wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met een van deze Overeenkomst of enige wijzigingen in deze Overeenkomst, gebruik dan geen, toegang te krijgen tot of toegang te blijven krijgen tot de Site of het gebruik van de Site onmiddellijk stop te zetten.

Neem contact op
Als u vragen heeft over deze overeenkomst, neem dan contact met ons op via webshop@kuyichi.com.

Eerlijk geproduceerde kleding sinds 2001
4.6